Colofon

Deze website is mogelijk gemaakt door Stichting Het Gebaar in het kader van de regeling Collectieve Doelen. Hiermee zijn verschillende projecten ten behoeve van de Indische gemeenschap gefinancierd. Het idee en het projectvoorstel die aan deze website ten grondslag liggen, zijn afkomstig van Susan Deurloo, Huub Diederen en Hans van der Hoeven.

De inhoudelijke bijdragen en het beeldmateriaal kwamen mede tot stand door advies en bijdragen van de volgende personen en organisaties: 

De foto's en het authentieke filmmateriaal zijn afkomstig uit de collecties van

Mevrouw L. d'Abo

De heer A. van Boeckel

De heer A. van der Boon

De heer R. Bouwman

Dhr. H. Dehne

Mevrouw R. Merkus

Mevrouw M. Njiokiktjien

Mevrouw M. van Oosten

De heer W. Poth

De heer G.J. Roodenrijs

Mevrouw I. Stoltenborgh-Indorf

De heer T. van Strien

De heer O. Tee

De heer A. Welter

De heer  W. Wijnhoven

Broeshart, A.C., J.R. van Diessen, R.G. Gill, en J.P. Zeydner. Soerabaja. Beeld van een stad. Purmerend: Asia Maior, 1994.

Buitenweg, H. Soos en samenleving in tempo doeloe. Den Haag: N.V.Servire, 1965.

Nederlandsch Indië. Weltevreden: Volkslectuur, 1926.

Diessen, J.R. van. Soerabaja 1900-1950. Havens, Marine, Stadsbeeld. Zierikzee: Asia Maior, 2004.

Ponder, H.W. Java's Pracht en Praal. Amsterdam: Nederlandsche Keurboekerij, 1936.

Voskuil, R.P.G.A. Batavia. Beeld van een stad. Purmerend: Asia Maior, 1993.

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden

Moluks Historisch Museum, Utrecht

Collectie Museum Bronbeek, Arnhem

Instituut voor Maritieme Historie,

Inhoudelijk advies

Indisch Wetenschappelijk Instituut

Drs. R. Greve

Drs. W. Manuhutu

Drs. R. Habiboe

Dr. F. Steijlen

Drs. T. van der Geugten

Mevr. E. Plantenga

Dhr. F. Luidinga

Mevr. H.J. Keller

Verantwoording
Stichting Pelita heeft haar uiterste best gedaan met alle auteursrechthebbenden contact op te nemen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Degenen die desondanks menen alsnog zekere rechten te kunnen doen gelden, verzoeken wij zich alsnog bij Stichting Pelita te melden.

Copyrights
Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Pelita is het niet toegestaan om teksten, informatie, software, videobeelden, foto's en/of ander beeld- en/of geluidsmateriaal te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier. Stichting Pelita aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schrijf- en typefouten, onjuistheden en/of onvolledigheden. Stichting Pelita aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door technische storingen of door gebruik van de op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Productie
Productie interviews, selectie foto- en filmmateriaal, research en eindredactie informatieteksten en creatief concept www.virtueelindie.nl: Tuhuteru en Partners BV, Den Haag.
Technische realisatie en ontwerp: Studio 23, Reeuwijk.
Illustratie en animatie: Peter van Dongen en Agnes Swart.

     Stichting Pelita                                                                                                                                home - colofon - literatuurlijst - sitemap - algemene voorwaarden