Literatuurlijst

Alberts, A. Per Mailboot naar de Oost. Reizen met de Lloyd en de Nederland tussen 1920 en 1940. Bussum: Unieboek, 1979.

Baudet, M.J. en G. J. Wijers. "De economische betekenis van Nederlands-Indië voor Nederland". Economisch Statistische Berichten, 61ste Jaargang, nummer 3070 (november 1976): 885-888.

Bijlmer, Joep. Ambulante straatberoepen in Surabaya. Een studie naar kleinschalige economische activiteiten. Amsterdam: VU Uitgeverij, 1987.

Boeke, J.H. Inleiding tot de economie der Inheemsche samenleving in Nederlands-Indië. Leiden-Amsterdam: H.E. Stenfert Kroese's Uitgevers-mij N.V., 1936.

Bosma, U.T., Sens, A. P. G. en G. Termorshuizen. Journalistiek in de tropen: de Indisch- en Indonesisch-Nederlandse pers, 1850-1958. Amsterdam: Aksant & Het Persmuseum, 2005. 

Broeshart, A.C., J.R. van Diessen, R.G. Gill, en J.P. Zeydner. Soerabaja. Beeld van een stad. Purmerend: Asia Maior, 1994.

Bruinink-Darlang, A.M.C. Het Penitentiair Stelsel in Nederlands-Indië van 1905 tot 1940. Alblasserdam: Offsetdrukkerij Kanters B.V., 1986.

Buitenweg, H. Soos en samenleving in tempo doeloe. Den Haag: N.V.Servire, 1965.

Clemens, A.H.P. en J. Th. Lindblad. Het belang van de buitengewesten. Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942. Amsterdam: NEHA, 1989.

Dick, Howard, Vincent J.H. Houben, J. Thomas Lindblad en Thee Kian Wie. The Emergence of a National Economy. An economic history of Indonesia, 1800-2000. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2002. 

Diessen, J.R. van. Soerabaja 1900-1950. Havens, Marine, Stadsbeeld. Zierikzee: Asia Maior, 2004.

Doel, H.W. van den. Het Rijk van Insulinde. Opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie. Amsterdam: Prometheus, 1996.

Groeneboer, Kees. "Weg tot het westen, het Nederlands voor Indië 1600-1950, een taalpolitieke geschiedenis". Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. 158. Leiden: KITLV Uitgeverij, 1993. 

Hien, H.A. Het Javaans receptenboek. Weltevreden: Boekhandel Visser & Co, 1924.

Kerkhof, J.P. van de. "defeatism is our worst enemy. Rehabilitation, reorietation and indonesianisasi at Internatio and HVA, 1945-1958. Lezing. International Institute for Asian Studies, 2004.

Lap, B.C.W. Selamat Djalan. Varen naar de Oost. Amsterdam: Uitgeverij Kosmos, 1980.

Lanzing, Fred. Soldaten van smaragd. De wereld van het KNIL. Amsterdam, Antwerpen: Uitgeverij Augustus, 2005.

Leidelmeijer, Frans. "De vervolging van homoseksuelen in Indië in 1938". Indische Letteren, 22ste jaargang, nummer 1 (maart 2007): 51-57.

Mann, A. f. Ph. en C. Jetses. Ot en Sien: voor de scholen in Nederlandsch Ooste-Indië. Alphen aan de Rijn: A.W. Sijthoff, 1978.

Palte, J.G.L., en G.J. Tempelman.Indonesië. Bussum: Romen, 1981.

Pijl, L. van der. Bloemen en Planten. Batavia, Amsterdam, Surabaja: N.V. Moderne Boekhandel Indonesië.

Ponder, H.W. Java's Pracht en Praal. Amsterdam: Nederlandsche Keurboekerij, 1936.

Pos, Mary. Eens op Java en Sumatra...Baarn: De Boekerij.

Rutten-Pekelharing, Cato. Waaraan moet in denken? Wat moet ik doen? Wenken aan het Hollandsche meisje dat als huisvrouw naar Indië gaat. Gorinchem: J. Noorduyn & Zoon, 1927. 

Tangkau, Melanie. "De geboorte van de Krontjong". Pasarkrant (november 1995).

Vervoort, H, e.a. Jubileumboek HBS-Soerabaja 1875-1958

Voskuil, R.P.G.A. Batavia. Beeld van een stad. Purmerend: Asia Maior, 1993.

Willems, W. e.a. Uit Indië geboren.Vier eeuwen familiegeschiedenis. Zwolle: Waanders Uitgevers, 1997.

Wils, Esther. Wonen in Indië. Den Haag: Stichting Tong Tong, 2000.

Wils, Esther, en Dorine Bronckhorst. Tropenecht. Indische en Europese kleding in Nederlands-Indië. Den Haag: Stichting Tong-Tong, 1996.

www.blimbing.nl

www.honderdjaarotensien.nl

www.indische-pers.nl

www.indonesiapagina.nl

www.londoh.com

www.nedindie.nl

www.radiokootwijk.com

http://members.home.nl/hupkens/kazerne.htm


     Stichting Pelita                                                                                                                                home - colofon - literatuurlijst - sitemap - algemene voorwaarden