Tandjoeng-Priok in Batavia
Met het m.s. Sibajak van Batavia naar Marseille op 6 februari 1935 (7094 zeemijlen). Mensen op de kade van Rotterdamsche Lloyd staan de boot uit te zwaaien.
Video's - Haven