KNIL
De heer van Strien is geboren in 1926 in Tjimahi (West-Java). Zijn vader werkte als genie-officier in dienst van het KNIL.
Video's - Tangsi/kazerne