Batavia
Batavia heette oorspronkelijk Jacatra tot Jan Pieterszoon Coen de stad veroverde en de VOC het Batavia noemde. In 1610 werd in Batavia een handelskantoor van de VOC opgericht. De stad ontwikkelde zich naar Nederlands voorbeeld: met grachten. Ook de grond buiten Batavia werd gecultiveerd in landbouwgebieden. Batavia telde in de VOC periode zo’n 50.000 inwoners en aan het einde van de koloniale periode 1 miljoen inwoners. De stad groeide zo enorm door economische ontwikkeling van de kolonie. Batavia kreeg een grote haven in Tandjoeng Priok. Er kwam een spoorlijn naar Buitenzorg en er werden vele scholen, ziekenhuizen en kantoren van handelsfirma’s gevestigd. Er werden nieuwe wijken aangelegd voor de Nederlanders maar ook voor de armere inheemse bevolking. Batavia was naast handelscentrum ook het bestuurlijke centrum van de kolonie. De gouverneur-generaal bestuurde de kolonie met verschillende vertegenwoordigers in de gewesten.
Multimedia - Batavia


Foto's &
Tekeningen (5)


Foto Toevoegen


Video&
Fragmenten (0)


Video Toevoegen


Audio&
Fragmenten (0)


Audio Toevoegen


Verhalen &
Documenten (0)


Verhaal Toevoegen


Interviews&
Fragmenten (0)


interview Toevoegen
     Stichting Pelita                                                                                                                                home - colofon - literatuurlijst - sitemap - algemene voorwaarden