Een Indisch meisje uit Djember.
Noes Creutzburg-Degener, geboren in 1910 in Djember op Oost-Java.
Video's - Sociëteit